Terminale zorg

Wat is terminale zorg? Terminale zorg is zorg die wordt verleend gedurende de laatste levensfase. In tegenstelling tot palliatieve zorg, gaat het bij terminale zorg echt om de laatste maanden of weken van uw terminale fase. Vaak heeft u hierbij een terminaal verklaring ontvangen van uw arts, waardoor u er van op de hoogte bent dat u zich in de terminale fase bevindt. Afhankelijk van uw situatie en indien wenselijk is het mogelijk om terminale zorg aan huis te ontvangen.

Terminale thuiszorg

Vaak gaat de voorkeur uit naar het doorbrengen van de terminale fase in uw eigen vertrouwde omgeving. Wanneer u van uw arts te horen heeft gekregen dat u zich in de terminale fase bevindt kunt u ervoor kiezen om thuis te sterven wanneer uw situatie dit toelaat. Het ontvangen van de juiste zorg en hulp is hierbij erg belangrijk. Terminale thuiszorg is dan voor u een oplossing. Met terminale thuiszorg ontvangt u dag en nacht ondersteuning van professionele zorgverleners. Zij zullen zich 100 procent inzetten om zorg te verlenen met zo veel mogelijk comfort.

Geruststelling en stervensbegeleiding

Wanneer u kiest voor particuliere terminale thuiszorg, zoals terminale thuiszorg door Zuster Jansen, ontvangt u naast uitstekende verzorging en verpleging, gericht op de terminale fase, ook professionele stervensbegeleiding. Onze zorgverleners zullen uw vragen beantwoorden en u geruststellen wanneer u angstig bent. Gekwalificeerde en ervaren zorgverleners bieden terminale thuiszorg met aandacht en respect voor u als persoon.

Terminale thuiszorg aanvragen

Wanneer u terminale thuiszorg wilt aanvragen heeft u een PTZ-indicatie nodig van het CIZ. Vervolgens kunt u met eigen middelen particuliere terminale thuiszorg financieren. U kunt ook bij ons terecht wanneer u met spoed terminale thuiszorg nodig heeft. Wij helpen u direct.

Lees meer bij Zuster Jansen