PGB

Volgend jaar op 1 januari wordt het PGB 2015 ingevoerd. Het PGB 2015 brengt een aantal veranderingen met zich mee, zoals de wijze van uitbetaling en de voorwaarden van het verstrekken van een PGB. Lees meer over het PGB 2015.

PGB 2015 wordt trekkingsrecht

Het PGB 2015 verandert in een trekkingsrecht. Uw PGB komt met een trekkingsrecht niet meer rechtstreeks op uw rekening terecht, maar gaat via de Sociale Verzekeringsbank. Dit betekent dat het Servicecentrum PGB uw PGB in 2015 gaat beheren, maar dat u hier zelf de regie over houdt. De Sociale Verzekeringsbank betaalt uw PGB 2015 rechtstreeks aan uw zorgverlener, waardoor u zekerheid krijgt over de juistheid van overeenkomsten met en betalingen aan uw zorgverlener. Ongewenste verrassingen worden op deze manier voorkomen en u hoeft geen verantwoording meer af te leggen over de zorg die u inkoopt.

Het Servicecentrum PGB geeft u inzicht in uw PGB 2015 door u maandelijks een duidelijk overzicht te sturen. Hierin ziet u wat er al betaald is en hoeveel PGB 2015 u nog over heeft. U kunt ook online uw betalingen en restbudget bekijken.

Toekenning PGB 2015

De voorwaarden van het toekennen van een PGB veranderen begin volgend jaar. Zo zijn motivatie en kwaliteit bijkomende voorwaarden voor het ontvangen van PGB in 2015. Ook wordt getoetst of de cliënt in staat is om de bij het PGB horende taken op een verantwoorde wijze uit te voeren.

Particuliere zorg inkopen met of zonder PGB

U kunt uw PGB 2015 ook gebruiken om particuliere zorg in te kopen. Ook wanneer u geen PGB hebt kunt u particuliere thuiszorg ontvangen. Particuliere zorg koopt u namelijk in door eigen financiering. Het voordeel van particuliere thuiszorg is dat u zorg op maat ontvangt die volledig voldoet aan uw zorgwensen en behoeften. Uw persoonlijke situatie staat voorop en u kunt zelf bepalen door wie u zich laat verzorgen. Kies bijvoorbeeld voor Zuster Jansen, een organisatie met jarenlange ervaring en toegewijde professionele zorgverleners.

De informatie uit dit artikel is gebaseerd op wetten van de Rijksoverheid en bepalingen vanuit het Servicecentrum PGB. Hier kunt u terecht met vragen over het PGB in 2015.

Lees meer bij Zuster Jansen